• ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การเปิดเผยข้อมูล


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวภัทรสุดา รักกล่อง

  • นางศศิธร อินทรเสนี

  • นางพิสมัย กังวานทวีทรัพย์

  • นางสาวขวัญธิดา ด้วงแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

28,535
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: - อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: เกษสุดา ศรีสิงห์ Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]