• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมู่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1,2
  ทุ่งคอก
  3,1
  ทุ่งคอก
  13,
  ทุ่งคอก
  1-4
  ดอนมะนาว
  5-7
  ดอนมะนาว
  4-5
  หนองบ่อ
  7-9
  หนองบ่อ
  8,1
  ศรีสำราญ

 


โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: 087-1697118 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]