• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1,2
  ทุ่งคอก
  3,1
  ทุ่งคอก
  13,
  ทุ่งคอก
  1-4
  ดอนมะนาว
  5-7
  ดอนมะนาว
  4-5
  หนองบ่อ
  7-9
  หนองบ่อ
  8,1
  ศรีสำราญ

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวศรัญญา สุนทโรจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐ

 • นางสาวนิราภา อุโมงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: - อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: เกษสุดา ศรีสิงห์ Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]