• ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา • นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 087-1697181
  อีเมล์: [email protected]
  นางสาวศรัญญา สุนทโรจน์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0838292233
  อีเมล์: [email protected]โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: 087-1697118 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]