• คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
 • คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

   

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

   

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

   

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-27 19:17:13 น.

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: 087-1697118 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]